Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i Kråkvilans samfällighetsförening

Varmt välkomna till årsmöte.
Lördagen den 14 augusti klockan 15.00.
Årsmötet hålls på fotbollsplanen/ängen.
Kaffe serveras.

Viktigt att läsa bilagorna i mailet som gått ut till alla. Detta för att vi ska kunna rösta om vilken budget som ska gälla.

Observera att det finns fyra alternativ till budget för 2021-22. På sikt är planen att göra om båda bryggorna men för att få ner omkostnaderna finns två alternativ där endast västra bryggan är med då den är i sämst skick. Den östra görs då länge fram. Omröstningen om nya bryggor avgör vilken budget som kommer att gälla. Omröstningen genomförs enbart på årsmötet och det är en röst per fastighet. Bifogat till kallelsen finns fullmakt för de medlemmar som inte kan delta på plats.

Medlem som önskar lämna in en motion för behandling på årsmötet ska göra det innan juli månads utgång. Detta sker enklast via mail till ordförande Jeanette Niss, jeanetteniss@gmail.com.

Valberedningen har än en gång haft svårt att hitta ersättare till avgående styrelseledamot. Styrelsen föreslår att det vid framtida problem att fylla styrelseplatser genomförs lottdragning bland de fastigheter som inte tidigare innehaft en ledamotspost. Förslaget tas också upp på årsmötet.

Väl mött,
styrelsen

Städdag

Hej,
Nästa söndag 30 maj är det dags för arbetsdag med fokus på våra stränder och bryggor.
Vi ses kl 9 på fotbollsplanen för avprickning och jobbar fram till kl 11. Ingen gemensam förtäring denna gång.
Varmt välkomna!

Styrelsen genom Lin 

Gräsklippning 2021

Östra bryggan

Vecka​​ – Fastighet​ – Namn

21​​ 1:27​​ A Fors

22​​ 1:28​​ Abrahamsson

23​​ 1:29​​ Röjerås

24 ​​1:30​​ Hjelm

25​​ 1:31​​ Björklund

26​​ 1:32​​ F Bauer

27​​ 1:33​​ Wiker/Engberg

28​​ 1:34​​ Svensson/Nilsson

29​​ 1:35​​ Heurlin/Andersson

30​​ 1:22​​ Daneskär​

31​​ 1:20 Eriksson/Whiu​​

32 1:23 Olsson

33 1:19 Larhed

34 1:16 Sjölander/Persson

Västra bryggan

Vecka ​​- Fastighet ​- Namn

21​​ 1:5​​ Fröjdman

22 ​​1:2. ​​M. Bauer

23​​ 1:9​​ Lager/Niss

24​​ 1:10​​ Moritz/Filipsson

25​​ 1:12​​ Hammarström

26​​ 1:13​​ Enkvist

27​​ 1:15​​ Berglind

28​​ 1:6​​ Gullhagen/Manheij

29​​ 1:25​​ S Johansson

30​​ 1:3​​ Hedman​

31​​ 1:8 Annerbäck/Nyberg​

32​​ 1:14​​ Fryklund

33​​ 1:11​​ Noren

34​​ 1:26​​ Wallin

35 1:17 G Stolpe

Om någon inte har möjlighet att klippa gräset angiven vecka rekommenderas byte med någon annan. Bensin och olja finns i pumphuset.

Städdagar

Hej igen!
Styrelsen har beslutat att det inte blir någon förtäring efter arbetsdagen den 24/4 men själva arbetet kommer att bli av kl 09-11. 
Hälsar styrelsen genom Lin 


Hej alla kråkisbor,

Snart är det dags för våren första arbetsdag. 

Lördagen den 24 april ses vi kl 09 på fotbollsplanen. Ta med skottkärror, spadar och hackor. Vi avser röja efter Vattenfalls fällning, röja vid stränderna, röja längs stigen mellan bryggorna, markera upp bojar och gräva upp gräs längs västra stranden. Avslut med gemensam förtäring kl 11 på fotbollsplanen.

Den 30/5 är det arbetsdag igen, då med bryggvård på schemat.

Anteckna också lördagen den 14 augusti kl 15. Då är det årsmöte på fotbollsplanen.

Hälsningar från styrelsen genom Lin