Höst

Höst

Den nakna träden står omkring ditt hus
och släppa in himmel och luft utan ända,
de nakna träden stiga ned till stranden
och spegla sig i vattnet.
Än leker ett barn i höstens gråa rök
och en flicka går med blommor i handen
och vid himlaranden
flyga vita silvervita fåglar upp.

~Edith Södergran

Prenumerera

Hej, vill ni få besked om när vi uppdaterat vår hemsida. Prenumerera på vårt RSS flöde, du hittar länken i menyn ovanför. Om du vill få e-post när sidan uppdaterats meddela mig på web@krakvilan.se

Presentation av nya Styrelsen

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande – Roland Frycklund
 • Kassör – Monica Bauer
 • Sekreterare – Gabriella Civalero Stolpe
 • Ordinarie ledamot och Markfogde – Sune Johansson
 • Ordinarie ledamot och Hamnkapten – Bengt Hammarström

Övriga

 • Styrelsesuppleant – Joachim Sanderfelt
 • Revisor – Björn Berglind
 • Revisor – Kjell-Ove Johansson
 • Revisorssuppleant – Ove Enkvist
 • Valberedning – Johan K
 • Valberedning – Jeanette Niss
 • Festkommitté – Gulli Olsson
 • Festkommitté – Eva Blomman Johansson

Lotta  fortsätter med hemsidan som tidigare.