Höstens städdagar

Varmt välkomna till höstens arbetsdagar, lördagen den 4 oktober och söndagen den 12 oktober.

Uppgifter för arbetsdag lördag 4 oktober:

-förbereda för båtupptagning, göra i ordning uppställningsplats
– staga upp brygga
– ta upp badbrygga och badstege
– elda sly på badplatsen
– fixa stenkista utanför pumphuset
– ny brevlådeställning
– ta bort markduken på östra stranden

Uppgifter för arbetsdag söndagen den 12 oktober:

– elda brasan på fotbollsplanen
– det som är kvar från föregående arbetsdag

Väl mött!

Styrelsen

Extrastämma

Hej!

Utlysning av extrastämma för att utse revisor och revisorssuppleant till Kråkvilans samfällighet.

På årsmötet valdes ordförande och revisor som tillhör samma familj. En jävsituation har uppstått och en ny revisor behöver väljas. Enligt stadgarna ska även en revisorssuppleant finnas och därför ska även en sådan väljas på extrastämman.

Extrastämman äger rum på arbetsdagen, söndagen den 12 oktober, kl 12.00 nere vid västra bryggan.

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen