Vi i styrelsen

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande: Sofie Abrahamsson
 • Kassör: Per Filipsson
 • Sekreterare: Lin Annerbäck
 • Ordinarie Ledamot: Kjell-Ove Johansson, även markfogde

Övriga

 • Suppleant: Sune Johansson
 • Suppleant: Susanne Engberg
 • Revisor: Bengt Hammarström och Björn Berglind
 • Revisorssuppleant: Per Larhed
 • Webbansvarig: Lotta F
 • Valberedning: Monica Bauer
 • Valberedning: Ove Enkvist
 • Festkommité: Ingen festkommité 2017/2018