Styrelsen

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande:  Roland Frycklund vald på 1 år
 • Kassör: Gabriella Civalero vald på 2 år
 • Sekreterare:  Vakant
 • Ordinarie Ledamot:  Anders Panard vald på 2 år

Övriga

 • Hamnkapten: Mats Lager
 • Markfogdar: Jörgen Pehrsson och Anders Wallin
 • Suppleant: Katarina Sjölander vald på 1 år
 • Suppleant: Charles Nilsson vald på 1 år
 • Revisorer: Bengt Hammarström
 • Revisorssuppleant: Per Larhed
 • Webbansvarig: Lotta Fridström
 • Valberedning: Annelie Fors Sammankallande
 • Valberedning: Daniel Alkelöv
 • Festkommité: Annelie Fors, Therese Hedman och Per Moritz
 • Representant i Torparuddens Vägsamfällighet: Jens Lindqvist
 • Bryggruppen: Per Larhed sammankallande, Anders Wallin, Bengt Hammarström, Hans Björklund och Kjell-Ove Johansson