Styrelsen

Funktionärer 2023 – 2024
valda vid årsmötet 2023-08-26

Styrelsen
Ordförande: Roland Frycklund, 1:14
Kassör: Gabriella Civalero, 1:17
Ledamot: Anders Panard, 1:2
Suppleant: Katarina Sjölander, 1:16
Suppleant: Stefan Hilmersson, 1:7

Revisorer
Bengt Hammarström, 1:12
Suppleant: Per Larhed, 1:19

Valberedningen
Sammankallande: Petra Bauer, 1:32
Lin Annerbäck, 1:8
Angelica Stier Norénbäck, 1:11

Web-ansvarig
Lotta Fridström, 1:26

Bryggruppen
Per Larhed, 1:19
Anders Wallin, 1:26
Hans Björklund, 1:31
Mats Lager, 1:9

Markfogdar
Jörgen Pehrsson, 1:16
Anders Wallin, 1:26

Festkommittén
Annelie Fors, 1:27
Terese Hedman, 1:3
Per Filipsson, 1:10

Representant i Torparuddens vägförening
Jens Lindqvist, 1:6

Kontaktuppgifter till ovanstående hittar ni i föreningens medlemsregister. Registret skall delges oss medlemmar i utskrift en gång per år enligt årsmötesbeslut 2023-08-26 och kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet och höstens arbetsdag.