Information

Det har visat sig att kostnaden för bygge av två nya bryggor, muddring samt flytt av bojar blir för hög. Styrelsen har därför tagit beslut om att skjuta upp frågan kring nybygge av bryggor för att ta in fler offerter. Mer information om detta kommer under våren. 

Däremot kommer arbetet med att muddra och flytta bojar vid Västra bryggan att göras under v 44. I och med det kommer Västra stranden kommer att vara byggarbetsplats från och med onsdag nästa vecka. Ingen obehörig får då röra sig i området. 

Nya kranar för sommarvatten har satts upp hos medlemmar. När det görs måste styrelsen informeras så att sommarvattnet kan stängas av på korrekt sätt. De kranar på medlemmars tomter som inte är kopplade till sommarvattnet bör märkas upp för att undvika sammanblandning.

Bästa hösthälsningar från styrelsen genom Lin 

Information från styrelsen

Hej alla Kråkisbor,

Här kommer datum för verksamhetsårets arbetsdagar. Skriv in i almanackan redan nu.

3/10 samling kl 9 på fotbollsplanen. Fokus på att göra i ordning vid stränder och bryggor inför kommande arbeten samt att elda brasor. Observera att alla båtar måste vara upptagna senast den 4/10 pga kommande arbete med bryggorna. Glöm inte att meddela Markus Kauppi 0706206279 via sms om ni vill använda Logarn Västerviks båtupptagningsramp.

24/4 samling kl 9 på fotbollsplanen
30/5 samling kl 9 på fotbollsplanen

Behöver ni komma i kontakt med oss i styrelsen så hittar ni deras e-postadresser i det senaste mailet.
ordförande Jeanette Niss
kassör Per Filipsson
sekreterare Lin Annerbäck
markfogde Kjell-Ove Johansson

Mvh,
Styrelsen genom Lin

Viktig information

Hej!

Hoppas ni alla har en bra sommar trots dessa speciella tider.

Jag och Lin i Valberedningen har tyvärr inte fått någon respons på varken vårt mail vi skickade tidigare eller från de vi har stött på och pratat med gällande de vakanta platserna i Styrelsen/Vägföreningen. Vi vill därför återigen påpeka hur viktigt det är att vi alla hjälps åt för att ha en fulltalig styrelse nästkommande år.

Vi behöver välja en ny ordförande, en person i valberedningen, en person som sitter i festkommittén/fikaansvarig och en ny representant i Vägföreningen.

Som vi skrev i vårt tidigare mail är det såklart viktigt att alla försöker hjälpas åt. Har du aldrig suttit med i Styrelsen/Vägföreningen, eller om det var ett tag sedan ber vi er att svara på detta mail gällande vilket av uppdragen du skulle kunna tänka dig. Årsmötet infaller den 8/8 och då ska den nya styrelsen väljas.

Om du har frågor kring vad ett av de lediga uppdragen innebär är det såklart bara att höra av sig till mig eller Lin.

Hoppas ni får en riktigt fortsatt bra sommar!

Mvh Valberedningen, Daniel och Lin