Städdagar och annan info!

Höstens städdagar är: Lördagen 7/10 och Lördagen 21/10

Samling som vanligt vid fotbollsplanen kl 9!

Vi har valt lördagar eftersom vi kommer att elda mycket, så att flera kan hjälpa till med vakt o eftersläckning.

En extra städdag 25/11 då vi kommer att röja efter gallringen innan snön kommer.

Vårens städdagar 21/4 och 6/5.

Årsmöte nästa år 11/8 kl 15!

Hälsningar styrelsen genom Monica

Angående ny styrelse 

Hej alla glada Kråkisbor!
Nu är det snart dags för nytt årsmöte o dags att tillsätta styrelseposterna med nya personer. En hel del av nuvarande ägare har ej varit medlemmar i styrelsen och jag ber er nu att solidariskt ställa upp och hjälpa oss i valberedningen att få fram en ny ordförande och en ny sekreterare. Ni kommer att få besök av oss i valberedningen under kommande veckor!
Om ingen vill åtaga sig ordförandeposten tvingas vi gå ut externt och be om hjälp. Kostnaderna för detta ligger på minst 30000 kr/år.

Soliga hälsningar från valberedningen
genom Monica