Nya flytbryggan är sjösatt

Efter något dramatisk eller kanske snarare oväntad leverans, ligger nu äntligen den nya flytbryggan så smäck i vattnet och guppar medan landbryggan väntar på sidan av stranden på montering av hugna händiga någon fin eftermiddag senare i sommar.

Tack alla som slöt upp och hjälpte till!

Information från styrelsen

Tillsvidare fr o m nu är det tyvärr STOPP för att fylla högarna vid fotbollsplanen.
Pga torka kan det eventuellt inte eldas förrän i höst. Ev avfall som behöver eldas får ordnas privat/köras till återvinning istället. VG respektera detta!

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit i vårens städdagar. Nu är bryggorna oljade och förberedda för bad, stränderna städade, skog intill fotbollsplanen rensad och luftig som ny och fotbollsplanen nyklippt och grönaste grön!

Tyvärr måste vi dock meddela att studsmattan monterats ned och körd till tippen pga hög ålder och skaderisk. (Om någon har en välfungerande över att skänka, mejla styrelsen!)

För övrigt är en Ny flytbrygga/landgång beställd för leverans slutet av maj till Västra bryggan.

Vidare, Offert från Sjögrävarn bearbetas nu för ev arbete till hösten. Information ges och beslut kan förhoppningsvis således fattas på årsmötet i augusti.

Därtill, Information ang Midsommarfirande kommer inom kort men ”save the date” tillsvidare 😉

Mvh styrelsen

Gräsklippning 2019

Östra bryggan

Vecka​​ Fastighet​ Namn

20​​ 1:27​​ Fors

21​​ 1:28​​ Abrahamsson

22​​ 1:29​​ Röjerås

23​​ 1:30​​ Hjelm

24​​ 1:31​​ Björklund

25​​ 1:32​​ F Bauer

26​​ 1:33​​ Wiker/Engberg

27​​ 1:34​​ Bodin

28​​ 1:35​​ Heurlin/Andersson

29​​ 1:22​​ Daneskär​

30​​ 1:19​​ Larhed

31 1:20 Eriksson/Whiu

32 1:23 Olsson

Västra bryggan

Vecka​​ Fastighet​ Namn

20​​ 1:5​​ Fröjdman

21​​ 1:2​​ M. Bauer

22​​ 1:9​​ Lager/Niss

23​​ 1:10 ​​Moritz/Filipsson

24​​ 1:12​​ Hammarström

25​​ 1:13​​ Enkvist

26​​ 1:15​​ Berglind

27​​ 1:6​​ Gullhagen/Manheij

28​​ 1:25​​ S Johansson

29​​ 1:3​​ Hedman​

30​​ 1:16​​ Sanderfelt

31​​ 1:8 Annerbäck/Nyberg​

32​​ 1:14​​ Fryklund

33​​ 1:11​​ Noren

34​​ 1:26​​ Wallin

Om någon inte har möjlighet att klippa gräset angiven vecka så rekommenderas byte med någon annan.