Gräsklippning

Gräsklippning samt städning vid VÄSTRA bryggan 2024

22​ 1:2​ Panard

23​ 1:3​ Hedman/Alkelöv

24​ 1:4​ Johansson

25​ 1:5​ Fröjdman

26​ 1:6​ Lindqvist/Manheij

27​ 1:7​ Hilmersson

28​ 1:8​ Annerbäck/Nyberg

29​ 1:9​ Lager/Niss

30​ 1:10​ Moritz/Filipsson

31​ 1:11​ Stier Noren

32​ 1:12​ Hammarström/Weivers

33​ 1:13​ Enkvist

34​ 1:14​ Frycklund

35​ 1:15​ Berglind

Gräsklippning samt städning vid ÖSTRA bryggan 2024

Vecka​ Fastighet​ Namn

22​ 1:17​ Civalero

23​ 1:19​ Larhed

24​ 1:23​ Olsson

25​ 1:25​ Johansson

26​ 1:27​ Fors

27​ 1:28​ Abrahamsson

28​ 1:29​ Röjerås

29​ 1:30​ Hjelm

30​ 1:31 ​Björklund

31​ 1:32​ Bauer

32​ 1:33​ Wiker/Engberg

33​ 1:34​ Nilsson/Svensson

34​ 1:35​ Heurlin

  • Om någon av er inte har möjlighet att klippa gräset angiven vecka så försök att byta med någon av grannarna.
  • Klippning och skötsel av gräsmattorna nedanför tomt 1:20, 1:21 samt 1:22
    ombesörjs av dessa fastighetsägare.
  • Vi måste alla också hjälpas åt att klippa fotbollsplanen. Det samordnas av markfogdarna Jörgen och Anders.