Styrelsen

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande: Jeanette Niss 
 • Kassör: Lin Annerbäck
 • Sekreterare: Petra Bauer
 • Ordinarie Ledamot: Kjell-Ove Johansson, även markfogde

Övriga

 • Hamnkapten: Mats Lager
 • Suppleant: Per Wiker
 • Suppleant: Gunilla Röjerås
 • Revisorer: Bengt Hammarström och Björn Berglind 
 • Revisorssuppleant: Per Larhed
 • Webbansvarig: Lotta F
 • Valberedning: Annelie Fors
 • Valberedning: Daniel Alkelöv
 • Festkommité: Annelie Fors, Therese Hedman och Per Moritz
 • Representant i Torparuddens Vägsamfällighet: Bengt Hammarström tills dess nytt möte hållits i vägföreningen.
 • Bryggruppen: Mats Lager, Anders Wallin, Bengt Hammarström och Kjell-Ove Johansson