Gräsklippning 2021

Östra bryggan

Vecka​​ – Fastighet​ – Namn

21​​ 1:27​​ A Fors

22​​ 1:28​​ Abrahamsson

23​​ 1:29​​ Röjerås

24 ​​1:30​​ Hjelm

25​​ 1:31​​ Björklund

26​​ 1:32​​ F Bauer

27​​ 1:33​​ Wiker/Engberg

28​​ 1:34​​ Svensson/Nilsson

29​​ 1:35​​ Heurlin/Andersson

30​​ 1:22​​ Daneskär​

31​​ 1:20 Eriksson/Whiu​​

32 1:23 Olsson

33 1:19 Larhed

34 1:16 Sjölander/Persson

Västra bryggan

Vecka ​​- Fastighet ​- Namn

21​​ 1:5​​ Fröjdman

22 ​​1:2. ​​M. Bauer

23​​ 1:9​​ Lager/Niss

24​​ 1:10​​ Moritz/Filipsson

25​​ 1:12​​ Hammarström

26​​ 1:13​​ Enkvist

27​​ 1:15​​ Berglind

28​​ 1:6​​ Gullhagen/Manheij

29​​ 1:25​​ S Johansson

30​​ 1:3​​ Hedman​

31​​ 1:8 Annerbäck/Nyberg​

32​​ 1:14​​ Fryklund

33​​ 1:11​​ Noren

34​​ 1:26​​ Wallin

35 1:17 G Stolpe

Om någon inte har möjlighet att klippa gräset angiven vecka rekommenderas byte med någon annan. Bensin och olja finns i pumphuset.

Städdagar

Hej igen!
Styrelsen har beslutat att det inte blir någon förtäring efter arbetsdagen den 24/4 men själva arbetet kommer att bli av kl 09-11. 
Hälsar styrelsen genom Lin 


Hej alla kråkisbor,

Snart är det dags för våren första arbetsdag. 

Lördagen den 24 april ses vi kl 09 på fotbollsplanen. Ta med skottkärror, spadar och hackor. Vi avser röja efter Vattenfalls fällning, röja vid stränderna, röja längs stigen mellan bryggorna, markera upp bojar och gräva upp gräs längs västra stranden. Avslut med gemensam förtäring kl 11 på fotbollsplanen.

Den 30/5 är det arbetsdag igen, då med bryggvård på schemat.

Anteckna också lördagen den 14 augusti kl 15. Då är det årsmöte på fotbollsplanen.

Hälsningar från styrelsen genom Lin

Vårvinterhälsning

Denna bild är ett par veckor gammal, de dagarna som det nästan kändes som vår. Hoppas den kommer snart, fåglarna har i alla fall vaknat och sjunger högljutt. Någon har sett en citronfjäril, getingar och krokusen blommar i rabatterna.

God Jul & Gott Nytt År

Snart är 2020 slut, äntligen tycker nog de flesta. Nu ser vi fram emot ett bättre 2021!!

– Ett huvud fullt av oro har inte plats för drömmar.

Information

Det har visat sig att kostnaden för bygge av två nya bryggor, muddring samt flytt av bojar blir för hög. Styrelsen har därför tagit beslut om att skjuta upp frågan kring nybygge av bryggor för att ta in fler offerter. Mer information om detta kommer under våren. 

Däremot kommer arbetet med att muddra och flytta bojar vid Västra bryggan att göras under v 44. I och med det kommer Västra stranden kommer att vara byggarbetsplats från och med onsdag nästa vecka. Ingen obehörig får då röra sig i området. 

Nya kranar för sommarvatten har satts upp hos medlemmar. När det görs måste styrelsen informeras så att sommarvattnet kan stängas av på korrekt sätt. De kranar på medlemmars tomter som inte är kopplade till sommarvattnet bör märkas upp för att undvika sammanblandning.

Bästa hösthälsningar från styrelsen genom Lin