Kråkisnytt & Arbetsdagar

Hej!

dag har solen värmt upp det vintriga landskapet. Det är takdropp och ljuset dröjer sig kvar längre och längre för varje dag. Vårvintern har kommit!

Frivilliga arbetsdagar lördagen den 25 & söndagen den 26 februari

Start 10.00 både lördag & söndag nere vid Östra respektive Västra bryggan.

Ta den dag och samlingsplats som passar dig bäst. Varför inte båda?
Huvudarbetsuppgiften blir att såga ner träd direkt vid båda badstränderna och att röja utefter stigen mellan Östra & Västra.Dessutom elda upp ris och annat bråte.
Redskap som behövs är motorsågar, vanliga sågar, långskaftade grenklippare och gärna en röjsåg.

Mitt i allt arbete så bjuder föreningen på korvgrillning och fika för att orka hålla på till ca 14.00.
Ta med hela familjen för jobb & skoj!

Förra helgen med närmare 20 minusgrader så hade vi styrelsemöte ute på Kråkis. Vi började med att ta en gemensam runda på området. Tittade till hur det såg ut vid båda badstränderna och skyndade oss sen in i stugvärmen för fika och själva mötet.

Punkter som behandlades

 1. Det ser bra ut vid båda badstränderna men det behövs ett par vinterarbetsdagar för röjning, se ovan
 2. Innan västra badbryggan tas i drift i sommar så ska den förses med
  – en instegsbräda (för att lättare kunna kliva ner i båtarna)
  – förtöjningsanordning
 3. Så fort isarna släppt ska vi försöka få bort vassruggeön vid Västra båtbryggan och sätta i akterförankringsstolp för båtarna. Vidare försöka röja bort en del av vassen vid Östra bryggan.
 4. Ortsskyltana Kråkvilan har kommit. De kommer i vår att sättas upp strax innan man kommer fram till Ted & Gullis tomt och i nerförsbacken strax innan man kommer fram till Björn & Peggys tomt.
 5. Vi ska ta fram ett förslag på hur gamla bryggans badbryggedel kan rustas upp och se om övrig del av gamla Västra bryggan måste rivas
 6. Ekonomin ser bra ut, så nu när ombildningen av föreningen är klar så kan vi göra en amortering på 50 tkr av banklånen. Amorteringstakten därefter blir en fråga för årsmötet.
 7. Vidare så ska bokföringen kompletteras med separata konton för G:A 1 Samfälligheten, G:A 4 Bryggföreningen och G:A 5 Sommarvattnet
 8. Kråkisnytt tog vi också beslut om. Att maila ut en kort sammanfattning efter varje styrelsemöte och att även lägga ut detta på hemsidan under rubriken Kårkisnytt.
  Under den rubriken kanske även du vill lägga ut något? Maila i så fall till Lotta eller skriv in ditt meddelande direkt på hemsidan under fliken Kontakt
 9. Nästa styrelsemöte blir efter söndag 27/2, efter arbetsdagspasset.

Må gott!

Roland, Monica, Gabriella, Bengt, Sune och Joachim