Höstens arbetsdagar på Kråkvilan

Höstens arbetsdagar på Kråkvilan kommer vi att ha söndagen den 30:e september och lördagen den 6:e oktober. Kjell-Ove och Joachim har laddat upp med gott om arbetsuppgifter vid Östra resp Västra stranden samt uppe på fotbollsängen. Så alla är välkomna att snygga till och öka trivseln än mer ute på Kråkvilan!

Enligt stämmobesluts så utgår en städavgift på 300:- för respektive vår- och höststädning. Dessa städavgifter skall dock inte betalas av de som är med och arbetar vid de utlysta vår- respektive höststäddagarna.

 De som hösten 2012 varit med och arbetat med utbyggnaden av sommarvattenanläggningen har redan gjort sin ”höstinsats”

Med vänlig hälsning,
styrelsen