Höstens städdagar

Höst

Hej!

I lördags hade vi konstituerande styrelsemöte. Vi behandlade verksamhetsplanen och arbetsfördelning inom styrelsen och vi behöver allas hjälp.

Till en början på höstens arbetsdagar som vi tar lördagen den 28 och söndagen den 29 september.

Då ska vi på västra badstranden

– kärra ut matjord och så gräsmatta utefter båtbryggan

– ta upp flytbryggan och avskärmningen mot grannbryggan

– kapa en del träd

– planera för vinterförvaringsramp av småbåtar

Östra badstranden

– ta upp den trädstammen som ligger ut i ?havet?

– kapa eller beskära en del träd

Det finns nog en del annat som också behöver fixas under arbetsdagarna, två i rad.

Vi samlas vid Västra respektive Östra 09.00 och sätter igång med jobbet. Framemot tolvsnåret bjuds på ?brunch?, troligen en god soppa, mackor och korv.

Välkomna! Ta med lämpliga redskap såsom skyffel, skottkärra, kratta, motorsåg

Annat från lördagens styrelsemöte.

Per kommer att mailledes skicka ut fakturor om årsavgifterna vilka skall betalas före sista oktober. Angående detaljplaneringen har vi bett kommunen förtydliga sina ambitioner med den föreslagna detaljplaneringen I väntan på deras svar så bordlägger vi ärendet. Mao vi har ännu inte lämnat föreningens remissvar till kommunen.

Vi vill ha en levande hemsida www.krakvilan.se och uppmanar alla att skicka in trevliga foton till Lotta. E-post finns i adresslistan.

//Styrelsen