Vårens arbetsdagar

Vårens arbetsdagar blir tre och man skall närvara vid minst en av dem, gärna vid fler.

  • 10 maj för iläggning av flytbrygga, uppsättning av gässlina, uppläggning av timmer, mm. Kontroll om flytbryggans tunnor behöver bytas ut.
  • 7 juni för uppjustering av akterbojar och isättning av akterstolpar
  • Tredje datumet ännu ej fastställt.

//Styrelsen