Extrastämma

Hej!

Utlysning av extrastämma för att utse revisor och revisorssuppleant till Kråkvilans samfällighet.

På årsmötet valdes ordförande och revisor som tillhör samma familj. En jävsituation har uppstått och en ny revisor behöver väljas. Enligt stadgarna ska även en revisorssuppleant finnas och därför ska även en sådan väljas på extrastämman.

Extrastämman äger rum på arbetsdagen, söndagen den 12 oktober, kl 12.00 nere vid västra bryggan.

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen