Valborg

Kära Kråkvilanbor!Våren närmar sig med stormsteg! Vår tradition här på Kråkvilan har varit att sjunga in våren vid ängen, men den hänger lite löst i år. Vår förening saknar festkommitte´. Finns det någon som kan tänka sig att hjälpa till på Valborg? Det som behöver göras är:

– Tipspromenad

– Korvgrillning

– Eldvakt

Hör av dig om du har intresse av att upprätthålla vår fina tradition med Valborg på ängen! Ju förr dess bättre, dock senast 22/4.

Styrelsen genom

Ordförande

Jeanette Niss