Angående ny styrelse 

Hej alla glada Kråkisbor!
Nu är det snart dags för nytt årsmöte o dags att tillsätta styrelseposterna med nya personer. En hel del av nuvarande ägare har ej varit medlemmar i styrelsen och jag ber er nu att solidariskt ställa upp och hjälpa oss i valberedningen att få fram en ny ordförande och en ny sekreterare. Ni kommer att få besök av oss i valberedningen under kommande veckor!
Om ingen vill åtaga sig ordförandeposten tvingas vi gå ut externt och be om hjälp. Kostnaderna för detta ligger på minst 30000 kr/år.

Soliga hälsningar från valberedningen
genom Monica