Info om båtramp

Tillgång till båtramp​​​ 2018-09-13

Medlemmar i Kråkvilans samfällighet ges möjlighet att använda båtramp i Logarns Västervikenshamnområde för iläggning och upptagning av båtar.

Nyttjande av båtramp sker med aktsamhet.Kråkvilans medlemmar informerar styrelseledamot i Logarns Västerviken inför nyttjande av båtramp.

Styrelsen i Logarns Västervikens samfällighet,

genom Åsa Höglund Ålund, ordförande