Städdag och Valborg

Städdag lördag 27/4

Samling fotbollsplan kl. 9. Kaffe och smörgås serveras vid gemensam paus. På agendan: Röja ris/städa undan i skogsområde vid fotbollsplan samt göra fint nere vid stränderna/bryggområdet. En av brasorna eldas under dagen. Ny brasa förbereds till Valborgs.

Valborgsfirande i Kråkvilan

Välkommen att sjunga in våren till varm brasa tisdag 30/4 kl 20.00. Vi startar sedvanligt med en promenad-quiz för barn och vuxna i området för att sedan samlas vid brasan som tänds till gemensam körsång.

Varmt välkomna!

Ang Renovering västra/östra bryggorna

Offert gällande muddring västra bryggan, flytt av bojor, renovering pålar av brygga västra och östra har begärts in av styrelsen. Planen är att arbetet skall kunna utföras hösten 2019. Mer info kommer senare i vår. Nästa styrelsemöte är i samband med städdag 12/5.