Gräsklippning 2019

Östra bryggan

Vecka​​ Fastighet​ Namn

20​​ 1:27​​ Fors

21​​ 1:28​​ Abrahamsson

22​​ 1:29​​ Röjerås

23​​ 1:30​​ Hjelm

24​​ 1:31​​ Björklund

25​​ 1:32​​ F Bauer

26​​ 1:33​​ Wiker/Engberg

27​​ 1:34​​ Bodin

28​​ 1:35​​ Heurlin/Andersson

29​​ 1:22​​ Daneskär​

30​​ 1:19​​ Larhed

31 1:20 Eriksson/Whiu

32 1:23 Olsson

Västra bryggan

Vecka​​ Fastighet​ Namn

20​​ 1:5​​ Fröjdman

21​​ 1:2​​ M. Bauer

22​​ 1:9​​ Lager/Niss

23​​ 1:10 ​​Moritz/Filipsson

24​​ 1:12​​ Hammarström

25​​ 1:13​​ Enkvist

26​​ 1:15​​ Berglind

27​​ 1:6​​ Gullhagen/Manheij

28​​ 1:25​​ S Johansson

29​​ 1:3​​ Hedman​

30​​ 1:16​​ Sanderfelt

31​​ 1:8 Annerbäck/Nyberg​

32​​ 1:14​​ Fryklund

33​​ 1:11​​ Noren

34​​ 1:26​​ Wallin

Om någon inte har möjlighet att klippa gräset angiven vecka så rekommenderas byte med någon annan.