Höstens arbetsdagar

hostenHöstens arbetsdagar kommer vi att ha söndagen den 16 oktober och lördagen den 22 oktober. Separat kallelse och med arbetsuppgiftinformation kommer.

Förättningsmöte 21 oktober

Boka fredagen den 21 oktober kl 16.00 för förrättningsmöte. Mötet hålls i Aspö Bygdegård och lantmäteriförrättaren Björn Eriksson kommer inom de närmaste veckorna att skicka ut en separat kallelse.

Höst

Höst

Den nakna träden står omkring ditt hus
och släppa in himmel och luft utan ända,
de nakna träden stiga ned till stranden
och spegla sig i vattnet.
Än leker ett barn i höstens gråa rök
och en flicka går med blommor i handen
och vid himlaranden
flyga vita silvervita fåglar upp.

~Edith Södergran