Förättningsmöte 21 oktober

Boka fredagen den 21 oktober kl 16.00 för förrättningsmöte. Mötet hålls i Aspö Bygdegård och lantmäteriförrättaren Björn Eriksson kommer inom de närmaste veckorna att skicka ut en separat kallelse.