Information från styrelsen

Tillsvidare fr o m nu är det tyvärr STOPP för att fylla högarna vid fotbollsplanen.
Pga torka kan det eventuellt inte eldas förrän i höst. Ev avfall som behöver eldas får ordnas privat/köras till återvinning istället. VG respektera detta!

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit i vårens städdagar. Nu är bryggorna oljade och förberedda för bad, stränderna städade, skog intill fotbollsplanen rensad och luftig som ny och fotbollsplanen nyklippt och grönaste grön!

Tyvärr måste vi dock meddela att studsmattan monterats ned och körd till tippen pga hög ålder och skaderisk. (Om någon har en välfungerande över att skänka, mejla styrelsen!)

För övrigt är en Ny flytbrygga/landgång beställd för leverans slutet av maj till Västra bryggan.

Vidare, Offert från Sjögrävarn bearbetas nu för ev arbete till hösten. Information ges och beslut kan förhoppningsvis således fattas på årsmötet i augusti.

Därtill, Information ang Midsommarfirande kommer inom kort men ”save the date” tillsvidare ?

Mvh styrelsen