Kallelse till extrainsatt årsmöte 

Datum: Lördagen den 26 mars

Klockan: 13.00

Plats: Fotbollsplanen


Dagordning

Öppnande av stämman

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två justeringsmän

§4 Godkännande av dagordningen och att kallelsen skett korrekt

§5 Beslut om att föreningen tar ett banklån för att finansiernya bryggor

§6  Meddelande om plats för stämmoprotokoll

Avslut

//Styrelsen

Kråkisnytt – Jobb & trivsel

Hej

Det har gått jättebra för oss (Ove, Kjell-Ove, Sune, Roland, Janne, Blomman och Kerstin) med bryggjobbet under två arbetsdagar. Vi är så gott som klara men det återstår en arbetsdag för Ove och Sune.

Vårvinterhälsningar

//Roland