Bryggprojektet

Idag har AgroMarin åtgärdat de reklamationer som framkom vid slutbesiktningen i somras, bland annat slutjustering av landanslutningen. Därmed har vi en av de finaste badbryggorna i Mälaren.
Bryggprojektet utfördes inom rimlig tidsram, beaktat förskjutning av avtalad projekttid p.g.a. sen vår och andra olyckliga omständigheter samt de extraarbeten vi beställt såsom sviktbräda, landanslutning och bergförankring av de yttersta pålarna.

Kråkvilan 2023-10-04

Styrelsen genom Roland Frycklund

Nya bryggan

Hej, AgroMarin slutför just nu arbetet med att bygga stålramar på plats i Eskilstuna. 
Han räknar med att etablera bod, arbetsbåt och redskap i slutet av nästa vecka.
Ni som vill passa på att lägga i båt vid vår brygga har helgen och några dagar in på nästa vecka på er.

Virket har levererats till AgroMarin!

Kallelse till extrainsatt årsmöte 

Datum: Lördagen den 26 mars

Klockan: 13.00

Plats: Fotbollsplanen


Dagordning

Öppnande av stämman

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två justeringsmän

§4 Godkännande av dagordningen och att kallelsen skett korrekt

§5 Beslut om att föreningen tar ett banklån för att finansiernya bryggor

§6  Meddelande om plats för stämmoprotokoll

Avslut

//Styrelsen

Kråkisnytt – Jobb & trivsel

Hej

Det har gått jättebra för oss (Ove, Kjell-Ove, Sune, Roland, Janne, Blomman och Kerstin) med bryggjobbet under två arbetsdagar. Vi är så gott som klara men det återstår en arbetsdag för Ove och Sune.

Vårvinterhälsningar

//Roland