Gräsklippning

Gräsklippning samt städning vid VÄSTRA bryggan 2024

22​ 1:2​ Panard

23​ 1:3​ Hedman/Alkelöv

24​ 1:4​ Johansson

25​ 1:5​ Fröjdman

26​ 1:6​ Lindqvist/Manheij

27​ 1:7​ Hilmersson

28​ 1:8​ Annerbäck/Nyberg

29​ 1:9​ Lager/Niss

30​ 1:10​ Moritz/Filipsson

31​ 1:11​ Stier Noren

32​ 1:12​ Hammarström/Weivers

33​ 1:13​ Enkvist

34​ 1:14​ Frycklund

35​ 1:15​ Berglind

Gräsklippning samt städning vid ÖSTRA bryggan 2024

Vecka​ Fastighet​ Namn

22​ 1:17​ Civalero

23​ 1:19​ Larhed

24​ 1:23​ Olsson

25​ 1:25​ Johansson

26​ 1:27​ Fors

27​ 1:28​ Abrahamsson

28​ 1:29​ Röjerås

29​ 1:30​ Hjelm

30​ 1:31 ​Björklund

31​ 1:32​ Bauer

32​ 1:33​ Wiker/Engberg

33​ 1:34​ Nilsson/Svensson

34​ 1:35​ Heurlin

 • Om någon av er inte har möjlighet att klippa gräset angiven vecka så försök att byta med någon av grannarna.
 • Klippning och skötsel av gräsmattorna nedanför tomt 1:20, 1:21 samt 1:22
  ombesörjs av dessa fastighetsägare.
 • Vi måste alla också hjälpas åt att klippa fotbollsplanen. Det samordnas av markfogdarna Jörgen och Anders.

Vårens arbetsdag

tillägg:

Hej!  
09.00 startar vi upp arbetsdagen! Vi börjar med rykande färsk information från styrelsen, bryggruppen och markfogdarna.  
Vi behöver även ta ställning till ett förslag från bryggruppen gällande omfördelning av båtplatserna vid Västra båtbryggan, bryggan är i stort behov av upprustning/förankring. 

Dessutom fördela dagens arbetsuppgifter och till sist bestämma hur dags vi ska tända Valborgsmässoelden, vilka som då tar på sig att vara brandvakt och övrigt runt firandet av vårens ankomst. 

Arbetsuppgifter under dagen enligt nedan 

//Roland

Hej och välkomna till vårens arbetsdag lördagen 27 april med samling 09.00 på fotbollsplanen.

Uppgifter vi kommer att ta tag i
Östra bryggan:

”Dunka ner” gamla stolparna och därefter förankra bryggdäcket i både de nya och gamla stolparna

Dika ur diket från brevlådorna ner mot Logarnskurvan och mot vår stig till Västra badstranden. Spade får ej användas eftersom en Vattenfall-kabel finns i botten på diket. Ta med skyffel och var försiktiga.

Rensa utefter stigen ner till Västra badstranden.

Elda brasor nere vid Västra stranden, kommer från ris som markfogdarna röjde i höstas. Anders tar med dränkbar vattenpump för att ha släckvatten i beredskap.

Sortera rivningsvirket från gamla badbryggan. Vad ska sparas och vad ska transporteras till Kvitten. Roland tar med släpkärra.

Transportera bort vedtravarna som ligger vid östra änden på båtbryggan.
Finns det någon av oss som vill ha veden?

Allmän städning runt om på området.

Koppla på sommarvattnet.

Vi ser fram emot god anslutning, välkomna!

Ca 12.30 bjuds som vanligt på någon form av enkel förtäring som festkommittén fixar

Med bästa hälsningar från
Roland och markfogdarna

Östra bryggan

Bilder från från igår på östra bryggan. Den gångna veckan har den fått några nya pålar.

Arbetsdagen 21/10

Hej och välkomna till höstens arbetsdag lördagen 21 oktober med samling 09.00 på fotbollsplanen.

Uppgifter vi bl.a kommer att ta tag i är 

 • elda brasor vid Östra stranden och Västra stranden
  (Den stora brasan uppe på ängen spar vi till Valborg 2024)
 • städa och rensa vid Östra stranden
 • städa upp och rensa vid Västra stranden. 
  Här finns mycket att göra efter sommarens bryggprojekt. 
 • släpa fram en del ris och ved som är kvar efter vårvinterns avverkning

Välkomna att göra en insats och ca 12.30 bjuds på någon form av enkel förtäring.

Med bästa hälsningar från 
Markfogdarna

och 

Roland

Ps 1
Som brukligt gör vi närvaroavprickning 

Ps 2

Medlemsregistret kommer att finns tillgängligt för utdelning till er som inte fick listan på årsmötet

Torparuddens Naturreservat

Har ni inte varit bort och gått rundan vid Torparuddens Naturreservat, passa på innan vintern kommer. Man bör kunna gå rätt obehindrat för att ta sig fram på den ibland utmanande stigen. Det är mödan värt när man ser utsikten över Mälaren vid rastplatsen. Glöm inte att ta med fika!

Nya bryggan

Hej, AgroMarin slutför just nu arbetet med att bygga stålramar på plats i Eskilstuna. 
Han räknar med att etablera bod, arbetsbåt och redskap i slutet av nästa vecka.
Ni som vill passa på att lägga i båt vid vår brygga har helgen och några dagar in på nästa vecka på er.

Virket har levererats till AgroMarin!

Valborg på Kråkis

Efter en blåsig dag, lugnade det ner sig på kvällen och brasan kunde tändas. Tack Sofia för filmen.

Kvällsbad

Sofie och Daniel fångade en kvällsbadande älg 🫎 igår när det kom till Kråkvilan.

Information från brygggruppen

Ny badbrygga, västra bryggan.

Jag har haft löpande kontakt med Sven-Gunnar på AgroMarin under vinterhalvåret. Vi har varit överens om att islossning är en förutsättning för byggstart. Nu har isen gett med sig, dock lite senare än väntat. Planen är nu följande.

Första veckan i maj börjar AgroMarin tillverka stålramarna. Sedan sker pålning innan rivning av gammal brygga. Plaströr monteras och fylls med betong. Därefter monteras stålramen. Nästa moment är att reglar skruvas fast i stålram och trätrallen monteras.

Slutligen monteras räcken och bänkar.

Sven-Gunnar lovar att jobba så fort orken tillåter. Senast i mitten av juni har vi en ny badbrygga. Om hans son har möjlighet att delta kommer den att vara klar tidigare.

Med vänlig hälsning

Bryggruppen gm Per Larhed.