Kära Kråkisbor!

Dagordning för stämman uppdaterad 30/7-2011

Boka in lördagen den 27 augusti för att umgås och ha trevligt.

Kl 9 börjar de som orkar dagen vid västra bryggan med ett arbetspass för att fortsätta iordningställa badplatser mm. Öl och fika serveras. Jag hoppas på lika bra uppslutning som vid förra tillfället.

Kl 15 inbjuds ni alla till ordinarie föreningsstämma hos Monica Bauer. Se bifogad dagordning

Kl 19 samlas de som vill på Kråkvilan 25 och äter kräftor mm. Medtag allt utom kräftor och kaffe med kaka. Anmälan till mig senast 22/8!

Det har varit ett händelserikt år, men nu tycks det ordna upp sig. Vi som är kvar i styrelsen har försökt reda ut alla frågetecken runt nya bryggan och Sundelins kvarstående arbete.

Miljökontorets krav på dränering kommer vi förhoppningsvis kunna uppfylla innan november genom att ta in en entreprenör som fyller över mudderdiket och gör ett öppet dräneringsdike upp mot bergskanten.
Till årsstämman skall vi försöka få ut den person som kommer att utföra Lantmäteriförrättningen för att han skall kunna redogöra för hur detta kommer att gå till och dessutom kan alla då ställa frågor.
Styrelsen kommer att ta upp dessa övriga frågor under punkt 14:
  • Styrelsens ansvar
  • Ordningsföreskrifter
  • Avspärrning av båda badplatserna under försommar/sommar med band för att förhindra att gäss kommer upp på stranden.
  • Vartannat år byte av sand och borttagning av gräs för att behålla stranden vid båda bryggorna. Detta kan ske vid extra arbetsdagar!
  • Inköp av kombinationslås till bommen.
  • Arbetsgrupp för iordningsställlande av västra bryggan. Förslag: Bengt H, Anders W, Sune J.
  • Inköp av boj och stenankare för dem som kommer att ha båtplats vid nya bryggan.
Innan ni stänger era stugor för vintern bör ni tänka på snöröjningen! Entreprenören som utför denna har en stor traktor som kräver 4 meter fri höjd, så se till att inga grenar hänger ner eller sticker ut vid sidorna och repar hans dyra ägodel!
Styrelsen Kråkvilans Samfällighetsförening
genom Monica Bauer
Dagordning för stämman uppdaterad 30/7-2011