Nytt på bloggen

Personerna bakom de olika funktionerna hittar ni på Styrelsesidan.

Årsmötesprotokollet finns under Föreningsdokument

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i Kråkvilans samfällighetsförening

Varmt välkomna till årsmöte.
Lördagen den 14 augusti klockan 15.00.
Årsmötet hålls på fotbollsplanen/ängen.
Kaffe serveras.

Viktigt att läsa bilagorna i mailet som gått ut till alla. Detta för att vi ska kunna rösta om vilken budget som ska gälla.

Observera att det finns fyra alternativ till budget för 2021-22. På sikt är planen att göra om båda bryggorna men för att få ner omkostnaderna finns två alternativ där endast västra bryggan är med då den är i sämst skick. Den östra görs då länge fram. Omröstningen om nya bryggor avgör vilken budget som kommer att gälla. Omröstningen genomförs enbart på årsmötet och det är en röst per fastighet. Bifogat till kallelsen finns fullmakt för de medlemmar som inte kan delta på plats.

Medlem som önskar lämna in en motion för behandling på årsmötet ska göra det innan juli månads utgång. Detta sker enklast via mail till ordförande Jeanette Niss, jeanetteniss@gmail.com.

Valberedningen har än en gång haft svårt att hitta ersättare till avgående styrelseledamot. Styrelsen föreslår att det vid framtida problem att fylla styrelseplatser genomförs lottdragning bland de fastigheter som inte tidigare innehaft en ledamotspost. Förslaget tas också upp på årsmötet.

Väl mött,
styrelsen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Städdagar hösten 2019

Lördag 5/10 kl 9-12

Lördag 12/10 kl 9-12 (extrainsatt om eldning ej kan genomföras 5/10)

Söndag 20/10 kl 9-11

Städdagar våren 2020

Lördag 18/4

Söndag 10/5


Ang. muddring

Offert från Sjögrävarn tas in inför städdag 5/10. Därefter fattar styrelsen i samarbete med arbetsgrupp (Kjell-Ove, Bengt H, Anders och Mats) för muddring beslut. Planen är att arbetet ska utföras i slutet av oktober alt november. Offert för bryggorna tas in under våren (planerar arbete hösten 2020 alt våren 2021)

Övrigt

Styrelsen vill tacka alla för ett mycket bra årsmöte och hoppas att så många som möjligt kan delta på städdagarna i höst. Därtill- Gräsklippare till fotbollsplanen planeras köpas in under höst/vår med särskilt klippschema för dem som vill vara med.

Då vi är stolta över vår fina fotbollsplan har styrelsen påbörjat diskussioner om att kanske spela lite fotboll ihop som Kråkvilans GSF (ganska sportiga förening) nästa vår/sommar och kanske utmana Logarns samfällighet (i hopp om fördelaktiga överenskommelser)! Om du känner dig manad att kanske leda vårt nya fotbollslag, hör av dig till Sofie;)!

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte lördagen den 8 augusti klockan 15.00

Årsmötet hålls på fotbollplanen/ängen och alla får ta med sig en stol eller filt att sitta på. Efter mötet så bjuder föreningens festkommitté på kaffe, kaka och saft. Ev motioner från medlemmar måste inkomma till styrelsen under juli månad.

Senare på kvällen anordnas sedvanlig kräftskiva på samma plats. Föreningen står för välkomstdrink och kräftor. Osa till Monica Bauer.

Dokumenten inför mötet kommer att läggas upp här på hemsidan.

Väl mött,

Styrelsen

Årsmöte & Kräftfest

Hej,

Välkommen till årsmötet lördagen den 11/8 kl 14:00. Vi håller årsmötet på fotbollsängen och alla som kommer tar med sig stol eller filt att sitta på. Direkt efter mötet så bjuder föreningens festkommité på kaffe, saft och kaka.

Årsmötesagenda 2012

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsberättelse 2011-2012

Ekonomisk berättelse 2012-07-08

Senare på kvällen anordnas vår sedvanliga kräftskiva, även den på fotbollsängen. Föreningen står för bål/välkomstdrink samt kräftor. Anmälan till kjellove.joh@gmail.com 

Välkommna hälsar Eva Johansson och Gulli Olsson från festkommitén.

Hej alla

En liten hälsning från styrelsen, det kommer att hållas styrelsemöte den 4/2-2012. Efter det kommer det med viss regelbundenhet Kråkisnytt (Info om vad som händer och sker och annat smått och gott) i mailboxen och på hemsidan.

Ha dé gott!