Info angående lördagen 26/3

Här kommer viktig information inför stämman på lördag kl 13.00
1. Extra stämman handlar enbart om vi godkänner ett lån från banken på 750.000 kronorVi behöver stämmans godkännande för detta, annars kan vi inte ta lån och då försenas byggandet minst ett år till.
2. Självklart tar vi dock hänsyn till åsikter som har kommit in. Så vi ska fortsätta att jämföra offerter och även säkra leverantörer. Inga förskottsbetalningar kommer ske. Och vi kommer informera noggrant om hela processen så att alla kan följa och komma med synpunkter.
3. Om du inte kan närvara är det viktigt att du fyller i bifogad fullmakt. Varje fastighet har 1 röst. Ni kan antingen ge någon vän en fullmakt att föra er talan, eller ge mig, Petra Bauer., fullmakt. Men då är det viktigt att ni samtidigt anger hur ni vll rösta.
4. Om ni vill svara till alla, använd då ovanstående addresser, eftersom de andra gruppmailen som skickats ut med synpunkter inte nått alla då listan inte var uppdaterad. De mailadresser som finns i detta email är de mest uppdaterade.
Hör av er om ni har några frågor
Vi syns på lördag.
Många vänliga hälsningar
Petra Bauer
Sekreterare.