Fotbollsplanen

Nu är de uppstickande stenarna på fotbollsplanen borta. Markfogden och Jeanette Niss har borrat och sprängt bort stenarna.