Vårvinterhälsning

Denna bild är ett par veckor gammal, de dagarna som det nästan kändes som vår. Hoppas den kommer snart, fåglarna har i alla fall vaknat och sjunger högljutt. Någon har sett en citronfjäril, getingar och krokusen blommar i rabatterna.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Städdagar hösten 2019

Lördag 5/10 kl 9-12

Lördag 12/10 kl 9-12 (extrainsatt om eldning ej kan genomföras 5/10)

Söndag 20/10 kl 9-11

Städdagar våren 2020

Lördag 18/4

Söndag 10/5


Ang. muddring

Offert från Sjögrävarn tas in inför städdag 5/10. Därefter fattar styrelsen i samarbete med arbetsgrupp (Kjell-Ove, Bengt H, Anders och Mats) för muddring beslut. Planen är att arbetet ska utföras i slutet av oktober alt november. Offert för bryggorna tas in under våren (planerar arbete hösten 2020 alt våren 2021)

Övrigt

Styrelsen vill tacka alla för ett mycket bra årsmöte och hoppas att så många som möjligt kan delta på städdagarna i höst. Därtill- Gräsklippare till fotbollsplanen planeras köpas in under höst/vår med särskilt klippschema för dem som vill vara med.

Då vi är stolta över vår fina fotbollsplan har styrelsen påbörjat diskussioner om att kanske spela lite fotboll ihop som Kråkvilans GSF (ganska sportiga förening) nästa vår/sommar och kanske utmana Logarns samfällighet (i hopp om fördelaktiga överenskommelser)! Om du känner dig manad att kanske leda vårt nya fotbollslag, hör av dig till Sofie;)!

Midsommar, tider och annat.

MidsommarHej

Här kommer lite mer information om midsommarfirandet på fotbollsplanen.

Vi träffas klockan 10 på fotbollsängen för att tillsammans klä midsommarstången.

Kl 14.00 går ett lövat släp en kort sväng i området för de mindre

Kl 14.30 reses stången och sedan blir det dans runt densamma

Det kommer att bli femkamp och lotteri med fina priser.

Ta med picknickkorg, familj och vänner och låt oss hoppas på bra väder.

Hälsningar,

styrelsen

genom Lin

Midsommar

MidsommarGemensamt midsommarfirande

I år tänkte vi ordna med Kråkis-midsommar på fotbollsplanen. Ta med egen picnic-korg och familj och vänner.

Kl 14 går lövat släp i en sväng genom området för de mindre. Samling vid anslagstavlan.

Stångresning kl 14.30.

Finns det musikanter i området som kan spela under dansen runt stången? Hör av er till styrelsen!

Hälsningar,

Lin