INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Städdagar hösten 2019

Lördag 5/10 kl 9-12

Lördag 12/10 kl 9-12 (extrainsatt om eldning ej kan genomföras 5/10)

Söndag 20/10 kl 9-11

Städdagar våren 2020

Lördag 18/4

Söndag 10/5


Ang. muddring

Offert från Sjögrävarn tas in inför städdag 5/10. Därefter fattar styrelsen i samarbete med arbetsgrupp (Kjell-Ove, Bengt H, Anders och Mats) för muddring beslut. Planen är att arbetet ska utföras i slutet av oktober alt november. Offert för bryggorna tas in under våren (planerar arbete hösten 2020 alt våren 2021)

Övrigt

Styrelsen vill tacka alla för ett mycket bra årsmöte och hoppas att så många som möjligt kan delta på städdagarna i höst. Därtill- Gräsklippare till fotbollsplanen planeras köpas in under höst/vår med särskilt klippschema för dem som vill vara med.

Då vi är stolta över vår fina fotbollsplan har styrelsen påbörjat diskussioner om att kanske spela lite fotboll ihop som Kråkvilans GSF (ganska sportiga förening) nästa vår/sommar och kanske utmana Logarns samfällighet (i hopp om fördelaktiga överenskommelser)! Om du känner dig manad att kanske leda vårt nya fotbollslag, hör av dig till Sofie;)!

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte lördagen den 8 augusti klockan 15.00

Årsmötet hålls på fotbollplanen/ängen och alla får ta med sig en stol eller filt att sitta på. Efter mötet så bjuder föreningens festkommitté på kaffe, kaka och saft. Ev motioner från medlemmar måste inkomma till styrelsen under juli månad.

Senare på kvällen anordnas sedvanlig kräftskiva på samma plats. Föreningen står för välkomstdrink och kräftor. Osa till Monica Bauer.

Dokumenten inför mötet kommer att läggas upp här på hemsidan.

Väl mött,

Styrelsen